تبلیغات
پایگاه بسیج هیات محبین المجتبی ع کرمان - رهبر معظم انقلاب بسیج
 
پایگاه بسیج هیات محبین المجتبی ع کرمان

مقام معظم رهبری ، حضرت آیت الله خامنه ای درباره بسیج فرمایشات  متعدد و مفصلی دارند که برای نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم :
1-  « اگر بخواهیم انقلاب وکشور بیمه باشد وجمهوری اسلامی آسیب پذیر نباشند باید این شور و شوق ، این حرکت عمومی واین بسیج عظیم نیروهای ملت را روز به روز تقویت کنیم »
2-  « بسیج باید با همان روحیه وشور وقدرت دوران جنگ باقی بماند وجوانان آموزش ببینند وسازماندهی شوند وآمادگی حضور پیدا کنند»
3-  « در دوران جنگ بسیج مال جنگ است ، در دوران پشتیبانی مال پشتیبانی ، در دوران علم مال تحصیل وتدریس ودر دوران سازندگی مال ساز ندگی است »
4-  « بسیج در جبهه های جنگ ، در داخل شهر ها ودر پایگاه ها ی مقاومت نشان داد که بهترین مدافع انقلاب اسلامی است ، حتی دشمنان ما هم به این نکته اعتراف کرده اند»
5-  « بسیج یعنی حضور بهترین ، با نشاط ترین وبا ایمان ترین نیروی عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی ، برای اهداف والا ، کشورشان به آنها نیاز دارد »

مقام‌معظم رهبری و بسیج / " بسیج یعنی حضور ، فرهنگ و الگو(قسمتی از سخنرانی مقام معظم رهبری) "

** و سرانجام بسیجی یعنی چه ؟
بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانی؟ میدان چالش‌های حیاتی و اساسی. میدانها و چالشهای اساسی زندگی چیست؟ فقط آن وقتی است كه به كشوری حمله شودومردم آن كشور به صحنه بیایند تا از مرزهای خودشان دفاع كنند؟ البته كه نه؟ این فقط یكی از موارد به میدان آمدن است.
آن وقتی هم كه هویت ملی و سیاسی یك ملت مورد مناقشه قرار میگیرد، جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم كه به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ریشه‌دار یك ملت اهانت می‌شود وآن را تحقیر می‌كنند، جای به میدان آمدن است. آن وقتی هم كه نسل برگزیده یك ملت احساس می‌كنند از غافله‌ی دانش عقب مانده‌اند و باید علاجی بكنند، جای به میدان آمدن است.آن وقتی‌هم كه احساس بشود پایه‌های یك زندگی مطلوب وعادلانه در كشور احتیاج به تلاش دارد تا ترمیم و یا استوار شود، جای به‌میدان آمدن است. آن وقتی هم‌كه جبهه‌های فكری‌و فرهنگی دنیا برای تسخیر ملتها با ابزارهای فوق مدرن می‌آیند تا ملتی را از سابقه و فرهنگ و ریشه‌ی خود جدا كنندوبه راحتی آن را زیر دامن خودشان بگیرند، جای به میدان آمدن است. همه‌ی اینها انسانهایی را می‌طلبد كه نیاز را احساس كنند... تجدد و نوگرایی حقیقی و باز كردن میدانهای تازه‌ی زندگی، مطلوب اسلام است. اصلا اسلام این را از انسان خواسته است .
این‌به بركت تامل، تعمق، كاردرست، كارفكری، تلاش عملی، مجاهدت، استقبال از كار و از خطر در همه‌ی میدانها و همت‌ها را بلند كردن به دست می‌آید.
این كارها مربوط به كیست؟ مربوط به بسیج است. اگر بسیج را درست معنا كنیم ، همین است. بسیج همچنین یعنی انسان باهمتی كه غیرت دینی و دانایی فكری و نیازشناسی و ابتكار و جوشش ذهنی و خلاقیت دارد و وارد میدان می‌شود.

** نقش بسیج

* حافظ استقلال و افتخارات ملی
چرا در تبلیغات جهانی و رادیوها به بسیج اهانت می‌شود؟ بسیج را كه در خور تشویق و تعظیم و تحسین است مورد اهانت و بی‌مهری قرار می‌دهند، چون نقش بسیج را در حفظ استقلال ملی، در حفظ غرور ملی در حفظ افتخارات ملی، در تامین منافع ملی و بالاخره از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوری اسلامی می‌دانند به جد با بسیج دشمنند، اما دشمنی آنها فایده‌ای ندارد.

* تضمین آینده كشور
شماآن نسلی هستید كه‌اگر خوب عمل كردید، آینده‌ی این كشور را - صد سال، دویست سال یا بیشتر - تضمین خواهید كرد. همین بیدار شدن، همین حساس بودن، همین انگیزه داشتن، همین‌ایمان، همین امید، همین تكیه به‌هدایت‌الهی‌و اعتماد به كمك الهی، قواره اصلی بسیج است.

* حافظ امنیت كشور
انكار بسیج و بی‌احترامی به آن، یا نابخردانه است، یا خائنانه است. تا وقتی برای این كشور امنیت لازم است تا وقتی كه این كشورو این ملت به امنیت احتیاج دارد. یعنی همیشه، چون همیشه احتیاج به امنیت هست، به نیروی بسیج به انگیزه بسیجی، به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.

** شاخص‌های بسیج:

* استقلال و هویت ملی و دینی
هر كس كه در دل برای سرنوشت خود، سرنوشت این ملت و آینده ایران اسلامی ارزش قائل است آن كسی كه برای استقلال و هویت ملت خود ارزشی قائل است، آن كسی كه ازتسلط قدرتهای بیگانه بیزار است، آن كسی كه برایش آینده این كشور واین ملت‌وآینده دنیای اسلام یك هدف بزرگ محسوب می‌شود، آن كسی كه از رنج‌های ملت فلسطین دلش خون است ... آن كسی كه مایل است بیش از یك میلیارد مسلمان دنیا قدرت عجیبی‌را تشكیل بدهند كه‌بشریت را به‌سمت كمال هدایت كنندو خودشان درقله كمال قرار بگیرند، آن كسی كه‌این احساسات‌و این دركها را دارد و حاضر است در این راه قدمی بردارد او بسیجی است.

* جهاد عمومی
مجموعه انسانهایی كه‌نیروی خودشان را به‌میدان می‌آورند تا درجهاد عمومی كشور و ملتشان، در جهت رسیدن به قله‌ها، فعال باشند و با آنها همكاری كنند و در كارشان سهیم باشند؟ این، معنای بسیج است.آن مادری كه باعشق به فرزند خود كه عشق مادران به فرزندانشان، چیزی شبیه افسانه‌هاست؟
افسانه‌ای كه هر روز در زندگی ما، هزاران و هزاران بار واقعیت و تجسم پیدا می‌كند با طوع و رغبت ، او را راهی جبهه‌ی دفاع می‌كند و بعد كه جنازه فرزند شهیدش را تحویل می‌گیرد، به جای اظهار پشیمانی، به جای اظهار گله، اظهار سرافرازی و افتخار می‌كند، مظهر یك بسیجی كامل است. آن خانواده‌هایی كه در دوران سخت این كشور، درهمه‌ی مشكلاتی كه برسر راه این ملت وجود داشت، خود را سهیم دانستند؟ بازبانشان، با پولشان، با كار دستیشان، با حضورشان، همان كاری را كه می‌توانستند انجام بدهند، آن را به میدان آوردند ، اینها بسیجیاند.
یك سیاستمدار بسیجی ، یك نظامی بسیجی، یك دانشجوی بسیجی ، یك روحانی بسیجی ، یك كشاورز بسیجی ، یك كارگر بسیجی ، یك محقق و دانشمند بسیجی، یك استاد بسیجی، از همه‌ی قشرها یك بسیجی، آن كسی است كه مقدورات و امكان خود را در راه هدف‌های عظیم این ملت به میدان می‌آورد، خود را سهیم می‌كند، خود را مسوول می‌داند

** سیمای بسیج

* شیران روز و زاهدان شب
سالگرد تشكیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشكوه مجاهداتی است كه در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداكاری همراه با نجابت و فروتنی و توام با شجاعت و رشادت را ترسیم كرده است.
خاطره جوانمردان پاكدامن‌وغیوری كه شیران روز وزاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد بانفس اماره به‌هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند.
جوانانی كه از لذات و هوسهای جوانی برای خدا گذشتند و پیرانی كه محنت میدان جنگ را بر راحت پیرانه سر ترجیح دادند و مردانی كه محبت زن و فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا كردند. خاطره انسانهای بزرگ و كم‌ادعایی كه كمر به دفاع از ارزشهای الهی بستندو از هیبت دروغین قدرتهایی كه برای حفظ فرهنگ و ارزشهای جاهلی غرب به مصاف ارزشهای الهی آمده بودند، نهراسیدند.

** الگوی بسیج
من‌به‌بسیجیان عزیزفعال این كشورعلوی و فاطمی، عرض می‌كنم، امیرالمومنین علیه الصلاه والسلام را الگوی خودتان قرار دهید كه بهترین و بزرگترین الگو برای بسیجیان مسلمان در همه عالم، "علی ابن ابیطالب" علیه السلام استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی